"Рехабилитация на улици и изграждане на инфраструктурни обекти на територията на община Перник“

Фонд за градско развитие Южна България

Проект: „Рехабилитация на улици и изграждане на инфраструктурни обекти на територията на община Перник“

Краен получател: Община Перник

Договор за финансиране: 08.11.2021 г.

Одобрено финансиране: 2 135 000 лв., от които 1 259 650 лв. са съфинансиране от Европейския фонд за регионално развитие по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014- 2020“.

Проектът включва СМР дейности по следните инфраструктурни обекти на територията на града:

  1. Рехабилитация на улици в ЦГЧ, гр. Перник с изграждане на  кръстовище с кръгово движение (ул. "Г. С. Раковски", кръстовище на ул. "Г. С. Раковски" и ул. Св. Св. Кирил и Методий");
  1. Рехабилитация на улици в ЦГЧ, гр. Перник с изграждане на кръстовище с кръгово движение (кръстовище с кръгово движение на ул. "Г. С. Раковски", ул. "Петко Каравелов" до ул. "Струма", ул. "Миньор");
  2. Благоустрояване на жилищно и квартално пространство кв. 243 и кв. 252 по плана на гр. Перник;
  3. Благоустрояване на жилищно и квартално пространство, УПИ I, кв. 31, кв. "Димова махала", гр. Перник;
  4. Проектиране, изграждане и паспортизация на външни асансьори за осигуряване на достъп до надлез на ул. "Иван Вазов", гр. Перник;
  5. Изграждане на пешеходен мост над р. Струма в кв. Хумни дол, гр. Перник.

Чрез реализацията на проекта на територията на град Перник ще се повиши качеството на живот на населението на града и ще се спомогне подобряването на екологичната среда, развитие и повишаване на общото благосъстояние на града.