"Оборотен кредит за справяне с последствията от Covid-19“ на община Перник

Фонд за градско развитие Южна България

Проект: „Оборотен кредит за справяне с последствията от Covid-19“

Краен получател: Община Перник

Договор за финансиране: 21.10.2021 г.

Одобрено финансиране: 1 865 000 лв., от които 1 100 350 лв. са съфинансиране от Европейския фонд за регионално развитие по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014- 2020“.

Чрез предоставените финансови средства, община Перник предвижда да подпомогне оперативната и административна дейност на културни обекти и спортни клубове на територията на общината. В допълнение, общината ще подкрепи дейността на ОП “Общинска собственост, спортни и туристически обекти“ за издръжка на спортни обекти на територията на общината.

Реализацията на проекта ще подпомогне културната и спортна дейност на територията на общината, което ще осигури нормалното функциониране на същите дейности по време и след пандемията Covid- 19 и ще подпомогне социалното включване на уязвими групи в град Перник.