"RETAIL PARK YAMBOL – Етап 2“

Фонд за градско развитие Южна България

Проект: „RETAIL PARK YAMBOL – Етап 2“

Краен получател: “ТРЕЙД ЦЕНТЪР ЯМБОЛ“ ООД

Договор за финансиране: 13.07.2021 г.

Одобрено финансиране: 1 170 000 лв., от които 690 300 лв. са съфинансиране от Европейския фонд за регионално развитие по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014- 2020“.

Целта на втората фаза на проект RETAIL PARK YAMBOL е разширяването с нови допълнителни търговски и складови площи от над 2000 м2 на територията на реализирания  Retail Park Yambol. Търговският комплекс стартира дейността си през ноември 2020 г. и се радва на значителен интерес от жителите и гостите на града. Като част от проекта е реализиран и моста, свързващ  ЦГЧ и ж.к. Васил Левски в гр. Ямбол. 

Социалните и икономически ефекти от изпълнението на проекта са значими за целия регион и Фаза 2 от него надгражда само над постигнатите ефекти от изпълнението на първата фаза на проекта. В допълнение:

  • оползотворяването на свободни площи от терена за нови и модерни търговски сгради, ще насърчи икономическите дейности и ще подобри градската среда;
  • навлизането на големи търговски марки ще създаде нови работни места и подобрена конкуренция.