"Строителство и развитие на Ритейл Парк Сливен“

Фонд за градско развитие Южна България

Проект: „Строителство и развитие на Ритейл Парк Сливен“

Краен получател: “РИТЕЙЛ ПАРК СЛИВЕН“ ЕООД

Договор за финансиране: 05.05.2022 г.

Одобрено финансиране: 12 916 320 лв., от които 7 620 629 лв. са съфинансиране от Европейския фонд за регионално развитие по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014- 2020“.

Предвижда се изграждането на търговски комплекс с 12 обособени помещения за търговски обекти, зелени площи, детска площадка, зони за отдих с ресторант и кафе и голям паркинг. В допълнение, проектът предвижда и допълнителни интервенции за подобряване на градската среда – изграждане на обществен паркинг за свободно ползване от всички жители на града включително посетителите на парк Юнак, намиращ се в близост до Търговския център.

Изграждането на търговския парк ще има голям положителен социален ефект и ползи за обществото и икономиката в гр. Сливен. Изборът за пазаруване на висококачествени, разнообразни стоки от ежедневна необходимост в града ще се увеличи, което ще го направи допълнително атрактивен за жителите му и приходящия трафик (туристи, преминаващи, жители на съседни села и райони и др.). В резултат на изпълнението на проекта ще бъдат открити и допълнителни над 150 работни места в гр. Сливен, след стартирането на работата на новопостроените обекти.