„Реконструкция и обновяване на Драматичен театър „Гео Милев“, град Стара Загора“

Фонд за градско развитие Южна България

Проект: „Реконструкция и обновяване на Драматичен театър „Гео Милев“, град Стара Загора“

Краен получател: община Стара Загора

Договор за финансиране: 10.12.2021 г.

Одобрено финансиране: 4 000 000 лв., от които 2 360 000 лв. са съфинансиране от Европейския фонд за регионално развитие по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020“, предоставено чрез Фонд на фондовете.

Собствен принос: 181 300 лв.

Основният мотив за реализацията на проекта е необходимостта от обновяване и реконструкция на сградата на драматичен театър ‚Гео Милев‘, гр. Стара Загора, която е разположена в Археологически резерват „Августа Траяна - Верея - Стара Загора“. Проектът предвижда  обновяване и благоустрояване на съществуващата сграда, околното пространство и подходите към съоръжението. Предвиждат се функционални преустройства на сградата, като се изградят подземни гримьорни и се реконструира козирката над сцената. Проектът предвижда пергола с решетъчна структура, за да може да бъде максимално щадяща към съществуващата дървесна растителност. Част от перголата, ситуирана над сцената и оркестрината ще бъде остъклена, ще бъдат подменени седалките и настилката и ще се обособи зона за хора в неравностойно положение.

Изпълнението на проекта ще допринесе за изграждането на по-качествена културна и креативна среда, съвместима със съвременните изисквания и стандарти. Основният резултат ще бъде опазване и развитие на културното наследство и подобряване на конкурентоспособността на Стара Загора, засилване на туристическата дейност и местните бизнес инициативи в региона.