„Реконструкция на улици и облагородяване на междублокови пространства – II етап, образователна инфраструктура и зелена енергия в гр. Бургас“

Фонд за градско развитие ЮГ

Краен получател: Община Бургас

Договор за финансиране:  12.09.2022 г.

Одобрено финансиране: 9,3 млн. лв., от които 5 487 000 лв. са съфинансиране от Европейския фонд за регионално развитие по Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020“.

Общ бюджет: 11 625 000 лв., 2 325 000 лв. собствен принос на община Бургас

Чрез реализацията на проекта ще бъде подобрена физическата и жизнена градска среда в Бургас, като се реконструират и естетизират градски пространства на територията на града. Въпросната инвестиция ще допринесе за повишаване качеството на живот, подобряване на екологичната среда, решаване на проблеми за осигуряване на достъпна среда и развитието на града. Програмата „Моят град, моят квартал, моята улица“ бива ярък пример за гражданско участие при избора на проекти за подобряване на градската среда, като подобни инициативи разполагат със значителен потенциал за въздействие върху градската среда, независимо от дребния мащаб на планираните СМР.

Дейности по проекта:

  • Извършване на реконструкция и асфалтиране на участъци от улици;
  • Подмяна на бордюри и капаците на ревизионни шахти;
  • Замяна на лампи на улично осветление с енергоспестяващи и допълване с ново улично осветление;
  • Изграждане на нови места за паркиране;
  • Обособяване на кътове и зони за отдих, зони за игра и забавление за децата, зони за спорт, детски и фитнес кътове;
  • Поставяне на  градско обзавеждане (пейки, беседки, кошчета за отпадъци и др.);
  • Озеленяване и подмяна на дървета;
  • Подмяна на настилката по тротоарите с бетонови павета.

Настоящият проект е шести за община Бургас, който бива реализиран с финансиране от Фонд за устойчиви градове. До този момент успешно са изпълнени проектите за реконструкция на Културен дом НХК и Център за съвременно изкуство и библиотека, както и за създаване на Културно-туристически комплекс Ченгене скеле.