"Подобряване на градската инфраструктура в гр. Карлово“

Фонд за градско развитие Юг

Краен получател: Община Карлово

Договор за финансиране: 22.02.2023 г.

Одобрено финансиране: 9 063 033 лв., от които 5 347 189 лв. са съфинансиране от Европейския фонд за регионално развитие по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014- 2020“.

Проектът включва СМР дейности по следните инфраструктурни обекти на територията на града:

  1. Основен ремонт на настилки на улица “Хан Крум“;
  2. Основен ремонт на настилки на улица “Дъбенско шосе“ и част от ул. “Атанас Василев“;
  3. Основен ремонт на настилки на улица “Земеделска“ (от улица “Ген. Заимов“ до улица “Хан Крум“);
  4. Основен ремонт на настилки на улица “Парчевич“ (от улица “Водопад“ до улица “Ген. Гурко Мархолев“);
  5. Основен ремонт на настилки на улица “Опълченска“ (от улица “Водопад“ до улица “Тодор Каблешков“);
  6. Основен ремонт на настилки на улица “Криволак“;
  7. Основен ремонт на настилки на улица “Юмрукчал“ (от улица “Водопад“ до улица “Гладстон“);
  8. Благоустрояване на част от централната зона на гр. Карлово – улица “Ген. Гурко“, част от ул. “Свежен“, част от ПИ 36498.502.897 в кв. 42а, част от ПИ 36498.502.909 в кв. 42а, част от ул. “Търговска“.

Ползите за реализацията на проекта са значими, както за гражданите, така и за посетителите на град Карлово. Предвиденият основен ремонт на улици от градската пътна мрежа ще улесни достъпността на живущите в района. Чрез реализацията на проекта на територията на град Карлово ще се повиши качеството на живот на населението на града и ще се спомогне подобряването на екологичната среда, развитие и повишаване на общото благосъстояние на града.