"Рехабилитация на ул. “Бл. Гебрев“, обновяване и облагородяване на централен градски парк, и изграждане на покрит тенис корт и спортно игрище в град Перник“

Фонд за градско развитие Юг

Краен получател: Община Перник

Договор за финансиране: 12.07.2023 г.

Одобрено финансиране: 5 655 400 лв., от които 3 336 686 лв. са съфинансиране от Европейския фонд за регионално развитие по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014- 2020“.

Проектът предвижда извършването на рехабилитация на улица “Благой Гебрев“ в кв. "Изток", гр. Перник, както и обновяването и облагородяване на ЦГП, включително изграждането на покрит тенис корт и спортно игрище. Обособяването на спортен комплекс за учебно-тренировъчни цели с преместваемо сезонно покритие, както и оформянето на обслужващо паркинг пространство, с прилежаща вертикална планировка – пътеки, стълбище, отводняване, настилки, ще допринесе за повишаване качеството на живот на населението на града и ще се спомогне подобряването на екологичната среда, развитие и повишаване на общото благосъстояние на града.

Ползите за реализацията на проекта са значими за гражданите и за гостите на Община Перник. Предвид разположението на обектите, част от настоящето проектно предложение, крайните ползватели на постигнатите резултати ще бъдат населението и гостите на град Перник. Преките ползватели, които ежедневно използват улица “Благой Гебрев“ за достъп до своите домове са над 10 000 души.