„Изграждане на складова база и офис площи“

Фонд за градско развитие София

Краен получател: “Каммартон България“ ЕООД

Договор за финансиране: 22.11.2023 г.

Одобрено финансиране: 14 400 000 лв., от които 8 496 000 лв. са съфинансиране от Европейския фонд за регионално развитие по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014- 2020“.

Проектът се реализира върху парцел с обща площ от над 17 декара, като ще включва изграждането на складови площи на две нива, площадка за товаро- разтоварни дейности, офис площи и шоурум за предлагани продукти от страна на “Каммартон България“ ЕООД.

С реализацията на проекта ще бъдат рехабилитирани и подобрени над 10 дка площи, които в момента са в изключително лошо общо състояние. За да бъде подсигурен удобен достъп до имота, проектният инициатор ще доизгради със собствени средства улицата и подхода към имота, с което ще допринесе за значителното подобряване на околното пространство и инфраструктурата на местността.