Фонд за градско развитие София
134 237 288 общ ресурс в лева
56 938 061 одобрено финансиране
(в лева - към 20.12.2021)
12 одобрени проекти
Фонд за градско развитие Юг
208 135 593 общ ресурс в лева
172 493 133 одобрено финансиране
(в лева - към 20.12.2021)
48 одобрени проекти
Фонд за устойчиви градове обединява опита и експертизата на: