Фонд за градско развитие София
89 210 472 общ ресурс в лева
89 210 472 отпуснато финансиране
(в лева - към 31.12.2023)
17 сключени договора
Фонд за градско развитие Юг
236 455 837 общ ресурс в лева
236 455 837 отпуснато финансиране
(в лева - към 31.12.2023)
59 сключени договора
Фондът на ваша страна
Sustainable Cities Fund Fi-compass Showcase 2023
ERDF financial instruments in action: Urban Development in Bulgaria
Интегриран подход за обновяване на градската среда - Парк "Възраждане", София
Фонд за устойчиви градове обединява опита и експертизата на: