Фонд за градско развитие София
132 634 911 общ ресурс в лева
82 804 818 одобрено финансиране
(в лева - към 01.01.2023)
19 одобрени проекти
Фонд за градско развитие Юг
194 591 499 общ ресурс в лева
197 438 924 одобрено финансиране
(в лева - към 01.01.2023)
52 одобрени проекти
Фонд за устойчиви градове обединява опита и експертизата на: