Фонд за градско развитие София
134 237 288 общ ресурс в лева
26 773 959 одобрено финансиране
(в лева - към 25.05.2021)
9 одобрени проекти
Фонд за градско развитие Юг
208 135 593 общ ресурс в лева
138 176 793 одобрено финансиране
(в лева - към 25.05.2021)
41 одобрени проекти
Фонд за устойчиви градове обединява опита и експертизата на: