Фонд за градско развитие София
134 237 288 общ ресурс в лева
22 459 944 одобрено финансиране
(в лева - към 09.09.2020)
6 финансирани проекти
Фонд за градско развитие Юг
208 135 593 общ ресурс в лева
60 251 977 одобрено финансиране
(в лева - към 09.09.2020)
21 финансирани проекти
Фонд за устойчиви градове обединява опита и експертизата на: