Контакти

Фондът на ваша страна

В централния офис на ФУГ - 1000 София, ул. „6-ти септември“ 1, етаж 3 - може да отправяте своите запитвания във връзка с фондовете за градско развитие за регионите София и Юг.

Фонд за устойчиви градове предоставя информация за своите продукти и в т.нар. "Точки за продажба" – клонове на ОББ, във всеки от допустимите 22 града.

От месец май 2021 г. в точките за продажба на ОББ могат да се отправят запитвания и да се кандидатства за потребителски кредит за енергийна ефективност в еднофамилни жилищни сгради.

ТОЧКИ ЗА ПРОДАЖБА - Клонове на ОББ във вашия град

Централно управление
Гоце Делчев
Панагюрище
Стара Загора