Контакти

Фондът на ваша страна

В централния офис на ФУГ - 1000 София, ул. „6-ти септември“ 1, етаж 3 - може да отправяте своите запитвания във връзка с фондовете за градско развитие за регионите София и Юг.

На телефон 02/988 23 10 може да се свържете с всеки от експертите на фонда.

ФУГ ще предоставя информация за своите продукти и в т.нар. "Точки за продажба" – клонове на ОББ, във всеки от допустимите 22 града.

ТОЧКИ ЗА ПРОДАЖБА

Клон Адрес

Централно управление на ОББ

1463 София, бул. "Витоша" 89Б, Милениум Център

Клон ОББ София

бул."Княгиня Мария Луиза" № 70

Клон ОББ София

ул. "Алабин" № 58

Клон ОББ София

бул. "Черни Връх" 1,

Клон ОББ София

бул. "Тодор Александров" 137                                                  

Клон ОББ Благоевград

ул. "Георги Измирлиев" № 7

Клон ОББ Бургас

ул. "Фердинандова" 2, ет. 2

Клон ОББ Хасково

ул. "Христо Ботев" № 2

Клон ОББ Ямбол

ул. "Г. С. Раковски" № 34 

Клон ОББ Кърджали

бул. "България" № 33

Клон ОББ Кюстендил

пл. "Демокрация" № 1

Клон ОББ Пазарджик

ул. "11-ти август" № 2

Клон ОББ Перник

пл. "Кракра" №2

Клон ОББ Пловдив

ул. "Хан Кубрат" 1

Клон ОББ Сливен

бул. "Цар Освободител" № 26

Клон ОББ Смолян

бул. "България" № 5

Клон ОББ Стара Загора

бул. "Руски" № 50

Клон ОББ Димитровград

бул. "Г. С. Раковски" № 19

Клон ОББ Асеновград

пл. "Aкад. Николай Хайтов" № 3

Клон ОББ Карлово

пл. "20ти Юли" № 1

Клон ОББ Дупница

пл. "Свобода" №1

Клон ОББ Петрич

ул. "Градски площад" № 1

Клон ОББ Гоце Делчев

ул. "Търговска" № 32

Клон ОББ Казанлък

пл. "Севтополис" № 14

Клон ОББ Панагюрище

ул. "П. Бобеков" № 1

Клон ОББ Велинград

бул. "Ал.Стамболийски"  бл. 3